Čeština expres 1 (A1/1) + CD – RUSKÁ

Čeština expres 1 (A1/1) + CD – RUSKÁ

Lída Holá, Pavla Bořilová

374 Kč s DPH

440 Kč s DPH Sleva 66 Kč

EAN: 9788087481240

Dostupnost: Skladem

Publikace Čeština expres 1 pokrývá polovinu úrovně A1 (A1/1), a představuje tak první část základního kurzu „češtiny pro přežití". Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.

V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Výuka se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji do značné míry objevuje sám s pomocí textů a přehledných tabulek.Cestina expres 1 – ruska

 

Čeština expres 1 sestává ze dvou částí: z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD.
Manuál pro učitele zdarma zde.

 

 

 

«Чешский язык. Экспресс 1» охватывает половину уровня А1 (А1/1) и представляет собой первую часть базового курса „чешского языка для выживания". Учебник исходит из требований Единого европейского языкового стандарта и предназначен для начинающих «с нуля», желающих быстро достичь языкового уровня А1. В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научаться ориентироваться и реагировать в основных коммуникативных ситуациях (например, темы «Знакомство», «Ориентация», «Моя семья», «Когда мы встретимся» и т.д.). Учебник направлен на освоение коммуникативно-практических навыков, – прежде всего, на разговорную речь и восприятие. Грамматика здесь максимально упрощена, и студент в значительной степени осваивает ее сам, в ходе самостоятельной работы при помощи текстов и обзорных таблиц. «Чешский язык. Экспресс 1» состоит из двух частей. Первая часть представляет собой одноязычный учебник на чешском языке, составной частью которого является Рабочая тетрадь. Вторая часть – Приложение со словарным запасом, грамматическими таблицами и объяснением материала на родном языке студента. Тексты дополнены многочисленными цветными фотографиями и оригинальными иллюстрациями, включая полюбившиеся комиксы. В комплект входит звуковой компакт диск.

Учебник содержит 100 страниц, Приложения 68 страниц, в переплете, 1 CD. Пособие для учителя размещено бесплатно на Čeština expres 1 (A1/1) - Manuál pro učitele.

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×