Čeština expres 2 (A1/2) + CD – UKRAJINSKÁ

Čeština expres 2 (A1/2) + CD – UKRAJINSKÁ

Lída Holá, Pavla Bořilová

264 Kč s DPH

440 Kč s DPH Sleva 176 Kč

EAN: 9788074700804

Dostupnost: Skladem

Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další část vícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.

V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textu a přehledných tabulek.

Čeština expres 2 - ukrajinská

Čeština expres 2 sestává ze dvou částí: jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma zde.

 

 

 

Публікація «Чеська мова. Експрес 2» є продовженням підручника «Чеська мова. Експрес 1». Вона покриває другу половину рівня А1 (А1/2) і є, таким чином, наступною частиною навчального комплекту «Чеська мова. Експрес», що складається з декількох частин. Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейских Рекомендацій з мовної освіти і призначений початківцям, які хочуть швидко досягти мовного рівня А1. У семи практично орієнтованих уроках бажаючі вивчити чеську мову навчаться реагувати в основних ситуаціях спілкування (напр., теми Дім і квартира, У лікаря, Відвідини, Я шукаю роботу тощо). Навчання зосередиться на освоєнні мовленнєвих вмінь, передусім мовлення та слухання. Чеську граматику тут максимально спрощено, і студент її здебільшого відкриває для себе сам за допомогою текстів та наочних таблиць. «Чеська мова. Експрес 2» складається з двох частин: з одномовного, написаного чеською мовою тексту підручника, до якого входить також робочий зошит, та Додатку зі словниковим запасом, граматичними таблицями й поясненнями, які дають можливість пізнавати чеську через рідну мову студента. Текст підручника доповнюють численні кольорові фотографії та оригінальні ілюстрації, у тому числі улюблені комікси.

Публікація містить звуковий компакт-диск. Книгою для вчителя можно безкоштовно користуватися на сайті www.czechstepbystep.cz.

Jazyk: Ukrajinsky

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×

Po dobu zavřených knihkupectví z důvodu stavu nouze v ČR vám zpřístupňujeme všechny naše publikace s 40% slevou. 

Prosím, sledujte aktuální informace ohledně doručení knih na stránkách našich přepravců (GLS /Seznam nedostupných PSČ – CZ, AT, ES, IT/ a Česká pošta /zastavena např. doprava do Ruské federace/).

Přejeme vám, ať se vám všechny virové nástrahy vyhnou a ať se vám výuka daří i v této nelehké situaci!