Česky krok za krokem 1 (ruská)

Česky krok za krokem 1 (ruská)

Lída Holá

552 Kč s DPH

649 Kč s DPH Sleva 97 Kč

EAN: 9788074701306

Dostupnost: Skladem

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Nově vychází také v ruské mutaci s podtitulem Чешский шаг за шагом. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v ruštině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1.

Учебник Česky krok za krokem 1 (Чешский шаг за шагом 1) предназначен для изучения языка на уровне А1 и А2. Под новым названием вы найдете в нем переработанное, расширенное и существенно обновленное как в плане содержания, так и графически, издание самого продаваемого учебника чешского языка как иностранного New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Впервые учебник выходит с комментариями на русском языке с подзаголовком „Чешский шаг за шагом 1". Публикация содержит 24 урока, которые, опираясь на коммуникационные ситуации, последовательно и систематично развивают все языковые компетенции, как рецептивные (чтение, аудирование), так и продуктивные (писание и говорение), причем акцент делается на способность общаться и объясняться, активно использовать чешский язык в повседневной жизни. По сравнению с предыдущими изданиями, учебник „Чешский шаг за шагом 1" предлагает более проработанные в методическом плане принципы работы с текстами и коммуникативно-ориентированные упражнения и задания. Грамматика представлена в обобщающих обзорных таблицах и стройных схемах, картинках и символах. Впервые в данном учебнике используется оригинальная концепция новых образцов склонения, сформированных в предложения-модели, которые помогают в освоении чешской системы склонений. Учебник содержит богатый фото- и иллюстративный материал, приложенный словарик, ключ и два CD диска с записями текстов (тaкже MP3 для скачивания on-line). Для закрепления пройденного материала предназначены две отдельно продающиеся рабочие тетради. Благодаря своему богатому словарному запасу, большому количеству текстов и подробным грамматическим объяснениям на русском языке, данная публикация удовлетворит и самые высокие требования желающих изучать чешский язык как иностранный. Продолжением данного учебника является уже изданная вторая часть учебника Česky krok za krokem 2, предназначенного для достижения сертификационного уровня В1.

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×