Čeština expres 4 (A2/2) + CD - RUSKÁ

Čeština expres 4 (A2/2) + CD - RUSKÁ

NOVINKA

Lída Holá, Pavla Bořilová

374 Kč s DPH

440 Kč s DPH Sleva 66 Kč

EAN: 9788074702075

Dostupnost: Skladem

Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje učebnice seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, které posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Komplet Čeština expres 4 sestává podobně jako předchozí díly z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailní gramatická a lexikální vysvětlení v mediačních jazycích. V Příloze nechybí ani klíč ke cvičením a stránkový i abecední slovníček. Součástí kompletu je i zvukové CD. Audionahrávky a kopírovatelný manuál pro učitele jsou zdarma k dispozici na www.czechstepbystep.cz.

Учебник «Чешский язык. Экспресс 4» охватывает вторую половину уровня А2 , являясь продолжением серии «Чешский язык. Экспресс 1-3». В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научатся ориентироваться и реагировать в основных ежедневных коммуникативных ситуациях (напр. темы «Покупки», «В учреждении и в банке», «Говорим о работе», «Компьютеры и интернет», «Система образования в Чехии» и многие другие). Так же, как и в предыдущих частях, данный учебник знакомит с живым, аутентичным языком. Авторы не ограничиваются перечислением грамматических правил и упражнений, а делают акцент на практическое освоение языка и систематическое развитие всех языковых компетенций. Важной составной обучения является контекстуализация и персонализация тематических уроков, что усиливает коммуникативные и социокультурные компетенции изучающих язык. Не оставлено в стороне и развитие лингвистических компетенций и языковых средств. Комплект «Чешский язык. Экспресс 4» составлен по аналогии с предыдущими частями – из написанного по-чешски учебника и рабочей тетради с Приложением, содержащим словарный запас и детальное грамматическое и лексическое объяснение на русском языке. Приложение также содержит ключ к упражнениям, постраничный и алфавитный словари. В комплект входит СD. Аудиозаписи и методический материал для преподавателей можно бесплатно скачать на сайте www.czechstepbystep.cz.

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×