Čeština expres 3 (A2/1) + CD – RUSKÁ

Čeština expres 3 (A2/1) + CD – RUSKÁ

Lída Holá, Pavla Bořilová

374 Kč s DPH

440 Kč s DPH Sleva 66 Kč

EAN: 9788074700347

Dostupnost: Skladem

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek.

Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma zde.

 

Čeština expres 3 - ruská příloha

Публикация, охватывающая своим содержанием первую половину уровня А2 согласно Единому европейскому языковому стандарту, является продолжением учебников «Čeština Expres 1» и «Čeština Expres 2». В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научаться ориентироваться и реагировать в новых коммуникативных ситуациях (например, темы «Страны, народы, языки», «Какая еда вам нравится или не нравится», «Люди вокруг нас», «Отношения в семье», «Место, где я живу», «Как мы выглядим», «Как быть вежливым» и многие другие). Учебник ориентирован на отработку всех языковых компетенций. Чешская грамматика максимально упрощена; студент знакомится с ней посредством текстов и наглядных таблиц. Учебник предназначен для обучения в группах и индивидуальных занятий.
«Čeština Expres 3» состоит их двух частей. Первая часть представляет собой учебник и рабочую тетрадь на чешском языке. Тексты и упражнения в этой части дополнены большим количеством фотографий и оригинальных иллюстраций, включая уже полюбившиеся студентам комиксы. Вторая часть является Приложением со словарным запасом, грамматическими таблицами и объяснениями, которые помогают изучать чешский язык посредством родного языка студента (одновременно выходят английская, немецкая и русская версии; готовятся к изданию и другие языки).

Приложение содержит ключ к упражнениям и обобщенный словарь ко всем урокам в алфавитном порядке. В комплект входит звуковой компакт-диск. Пособие для учителя размещено бесплатно на сайте www.czechstepbystep.cz.

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×