Čeština expres 1 (A1/1) + CD – UKRAJINSKÁ

Čeština expres 1 (A1/1) + CD – UKRAJINSKÁ

Lída Holá, Pavla Bořilová

374 Kč s DPH

440 Kč s DPH Sleva 66 Kč

EAN: 9788074700798

Dostupnost: Skladem

Jazyk: Ukrajinsky

Publikace Čeština expres 1 pokrývá polovinu úrovně A1 (A1/1), a představuje tak první část základního kurzu „češtiny pro přežití". Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1.

V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Výuka se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji do značné míry objevuje sám s pomocí textů a přehledných tabulek.

Čeština expres - Ukrajinská

Čeština expres 1 sestává ze dvou částí: z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD.

Manuál pro učitele zdarma zde.

 

 

 

Публікація «Чеська мова. Експрес 1» покриває половину рівня А1 (А1/1) і є, таким чином, першою частиною основного курсу «чеської мови для виживання». Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейских Рекомендацій з мовної освіти і призначений початківцям, які хочуть швидко досягти мовного рівня А1. У семи практично орієнтованих уроках бажаючі вивчити чеську мову навчаться реагувати в основних ситуаціях спілкування (напр., теми Знайомство, Орієнтація, Моя родина, Коли ми зустрінемося тощо). Навчання зосередиться на освоєнні мовленнєвих вмінь, передусім мовлення та слухання. Чеську граматику тут максимально спрощено, і студент її здебільшого відкриває для себе сам за допомогою текстів та наочних таблиць. «Чеська мова. Експрес 1» складається з двох частин: з одномовного, написаного чеською мовою тексту підручника, до якого входить також робочий зошит, та Додатку зі словниковим запасом, граматичними таблицями й поясненнями, які дають можливість пізнавати чеську через рідну мову студента. Текст підручника доповнюють численні кольорові фотографії та оригінальні ілюстрації, у тому числі улюблені комікси.

Публікація містить звуковий компакт-диск. Книгою для вчителя можно безкоштовно користуватися на сайті www.czechstepbystep.cz.

Dále doporučujeme

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×